Konkurentnost Hrvatske: između Armenije i Albanije

Zagreb, 27. rujan 2017. - Nacionalno vijeće za konkurentnost, kao partner Svjetskog gospodarskog foruma u Programu globalne konkurentnosti, objavilo je rezultate „Izvješća o globalnoj konkurentnosti 2017.-2018.“. U ovogodišnjem Izvješću Hrvatska se nalazi na 74. mjestu među 137 gospodarstva svijeta.

slika 1_17.png

 

IMD godišnjak konkurentnosti 2017: Hrvatska prespora u provođenju reformi

tablica 2.png

ZAGREB, 31. svibanj 2017. – Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne, čiji je partner-institut Nacionalno vijeće za konkurentnost, objavio je rezultate «Godišnjaka svjetske konkurentnosti 2017.» prema kojem je Hrvatska zauzele 59. mjesto od ukupno 63. vodeće svjetske ekonomije.

Hrvatska među turistički najkonkurentnijim zemljama svijeta

ZAGREB, 05. travanj 2017. – Nacionalno vijeće za konkurentnost, kao partner institut Svjetskog gospodarskog foruma, objavilo je rezultate Izvješća o konkurentnosti putovanja i turizma, prema kojem se Hrvatska nalazi na 32. mjestu u konkurenciji  od 136 zemalja svijeta.

T_T2017.png

IMD – Svjetska ljestvica talenata 2016.

Zagreb, 29 studeni 2016. - Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne, čiji je partner-institut Nacionalno vijeće za konkurentnost, objavio je izvješće IMD – Svjetska ljestvica talenata 2016. Izvješće uključuje 61. zemlju koje su trenutno rangirane u IMD – Svjetskom godišnjaku konkurentnosti, a Hrvatska se nalazi na 53. mjestu te je poboljšala svoju poziciju za 5 mjesta u odnosu na prošlu godinu.

Hrvatska: napredujemo, ali ne dovoljno

Zagreb, 28. rujan 2016. - Nacionalno vijeće za konkurentnost, kao partner Svjetskog gospodarskog foruma u Programu globalne konkurentnosti, objavilo je najnovije rezultate „Izvješća o globalnoj konkurentnosti 2016.-2017.“. U ovogodišnjem Izvješću Hrvatska se nalazi na 74. mjestu među 138 gospodarstva svijeta.

 IMG_20160928_124306.jpg

Izvor: HINA

Analiza hrvatskog ICT sektora

ZAGREB, 7. srpnja 2016. – Hrvatska udruga poslodavaca i Nacionalno vijeće za konkurentnost predstavili su rezultate analize hrvatskog ICT sektora te njegove globalne konkurentnosti konstatirajući da je njegov rast i dalje ograničen zbog izostanka sustavnih rješenja na razini države koja bi mu osigurala kvalitetnije okruženje i poticajnije uvjete.

IMG_6922.JPG

Hrvatska ponovno 54. na globalnoj ljestvici ICT konkurentnosti

ZAGREB, 6. srpnja 2016. – Nacionalno vijeće za konkurentnost objavilo je rezultate istraživanja Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) o informacijskoj tehnologiji, prema kojem se Hrvatska po ICT konkurentnosti nalazi kao i prošle godine na 54. poziciji.GITR16.png

Iz drugih izvora

Europa 2020 – Izvješće o konkurentnosti
„Europa 2020 – Izvješće o konkurentnosti“, drugo je po redu izvješće koje objavljuje Svjetski gospodarski forum na temu konkurentnosti Europe.

novosti

GEM Hrvatska Rezultati 2012. – 2015.

Zagreb, 18. travanj 2016. – Na Okruglom stolu Što Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2012. – 2015., u organizaciji Nacionalnog vijeća za konkurentnost predstavljeni su rezultati međunarodnog istraživanja GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). Nositelji GEM istraživanja u Hrvatskoj su CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

Prof.dr.sc. Slavica Singer, članica Nacionalnog vijeća za konkurentnost i predsjednica Upravnog odbora CEPOR-a te voditeljica GEM nacionalnog tima za Hrvatsku predstavila je rezultate istraživanja i  preporuke za povećanje poduzetničke aktivnosti malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. U raspravi na Okruglom stolu „Što Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2012. – 2015.“ sudjelovali su Darko Horvat, ministar, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Božo Prka, predsjednik Uprave, PBZ, Petar Lovrić, predsjednik, HUP – Udruga malih i srednjih poduzetnika, Sanja Madžarević Šujster, glavna ekonomistica, Svjetska banka i Saša Cvetojević, direktor, Insako.


GEM istraživanje prati poduzetničku aktivnost kao interakciju pojedinca i poduzetničkog eko-sistema. Poduzetnička aktivnost na individualnoj razini prati se kroz faze poduzetničkog ponašanja (od prepoznavanja poslovnih prilika, preko namjera, do pokretanja i rasta poslovnog pothvata, te izlaska iz poduzetničke aktivnosti) i kroz obilježja poduzetničkog ponašanja (kompetencije, strah od promašaja, društveni status). Od 2011. godine prati se i poduzetnička aktivnost zaposlenika. Poduzetnički eko-sistem promatra se kroz dimenzije pristupa financijskim sredstvima, vladine politike i programe, obrazovanje, transfer istraživanja i razvoja, profesionalnu i stručnu podršku poduzetništvu, fizičku infrastrukturu, te društvene i kulturološke norme. Zbog takvih informacija koje se prikupljaju godišnje, GEM istraživanje je postalo nezaobilazni izvor informacija nositeljima politika na nacionalnoj razini i brojnim međunarodnim institucijama u oblikovanju politika, programa i instrumenata kojima interveniraju u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline.NVK GEM_publika.JPG

Hrvatska po brojnim pokazateljima poduzetničke aktivnosti zaostaje za EU zemljama, ali i zemljama čijoj razvojnoj skupini pripada (gospodarstva čiji rast se temelji na efikasnosti): manji broj ljudi uočava poslovnu priliku, a motivacija za ulazak u poduzetnički pothvat u većoj je mjeri obilježena pothvatima iz nužde, što sve dovodi do niskog doprinosa stvaranju nove vrijednosti i novog zapošljavanja. Najveća ograničenja u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline je dugogodišnje nepostojanje djelotvorne vladine politike prema pojednostavljenju regulatorne okoline, obrazovanje koje ne doprinosi stvaranju poduzetničkih kompetencija, neodgovarajući transfer istraživačkih rezultata u poslovnu praksu i kulturne i društvene norme koje ne podržavaju poduzetničko djelovanje. Po tim komponentama poduzetničkog eko-sistema Hrvatska je na zadnjem mjestu od 23 zemlje EU uključene u GEM istraživanje u 2015. godini. Samo dinamičnost domaćeg tržišta i kvaliteta fizičke infrastrukture (prometne i telekomunikacijske) djeluje stimulirajuće, ali se ne može u punom mjeri realizirati zbog ograničavajućeg djelovanja ostalih komponenti poduzetničke okoline. Posebno je zabrinjavajuće što je Hrvatska u sve četiri godine bila na posljednjem mjestu u EU po percepciji društvenog statusa uspješnih poduzetnika.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je najveće međunarodno istraživanje, kojeg od 1999. godine provode London Business School, UK i Babson College, SAD. U 1999. godini istraživanjem su bile obuhvaćene samo najrazvijenije zemlje svijeta (G-7 zemlje te Danska, Finska i Izrael), sada je u istraživanje uključeno preko 60 zemalja, a Hrvatska sudjeluje od 2002. godine, čime je omogućeno uočavanje promjena u Hrvatskoj i međunarodna usporedba. 

Galerija