o nama

Nacionalno vijeće za konkurentnost osnovano je u veljači 2002. godine na inicijativu poslovnog sektora i Hrvatske udruge poslodavaca, a temeljem Rješenja Vlade RH, kao odgovor na izazove s kojima se Hrvatska suočila na početku 21. Stoljeća. Izazovi uključuju proces globalizacije, tranziciju u tržišno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti privatnog i javnog sektora Hrvatske.

Vijeće je nezavisno savjetodavno tijelo sastavljeno od 24 člana iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice – s ciljem stvaranja dijaloga, partnerstva i konsenzusa o programima i politikama ključnim za održivi rast i razvoj Hrvatske.

Ciljevi Vijeća su jednostavni, fokusirani i neposredni:

-         Djelovati na povećanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.
-         Učiniti Hrvatsku jednom od 40 najkonkurentnijih gospodarstava svijeta.

Za postizanje tih ciljeva Vijeće djeluje:

-         poticanjem politika reformi
-         preporukama i kreiranjem smjernica razvojnih politika
-         izgradnjom koalicija sa stakeholderima koji podržavaju reformske procese
-         povećanjem javnog razumijevanja i podrške reformama
-         poticanjem dijaloga privatnog i javnog sektora
-         podizanjem i širenjem razine svijesti i znanja o važnosti konkurentnosti
-         praćenjem i ocjenjivanjem provedbenih reformi