GEM Hrvatska Rezultati 2012. – 2015.

GEM Hrvatska

Zagreb, 18. travanj 2016. – Na Okruglom stolu Što Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2012. – 2015., u organizaciji Nacionalnog vijeća za konkurentnost predstavljeni su rezultati međunarodnog istraživanja GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). Nositelji GEM istraživanja u Hrvatskoj su CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prof.dr.sc. Slavica Singer, članica Nacionalnog vijeća za konkurentnost i predsjednica Upravnog odbora CEPOR-a te voditeljica GEM nacionalnog tima za Hrvatsku predstavila je rezultate istraživanja i  preporuke za povećanje poduzetničke aktivnosti malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. U raspravi na Okruglom stolu „Što Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2012. – 2015.“ sudjelovali su Darko Horvat, ministar, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Božo Prka, predsjednik Uprave, PBZ, Petar Lovrić, predsjednik, HUP – Udruga malih i srednjih poduzetnika, Sanja Madžarević Šujster, glavna ekonomistica, Svjetska banka i Saša Cvetojević, direktor, Insako.

GEM istraživanje prati poduzetničku aktivnost kao interakciju pojedinca i poduzetničkog eko-sistema. Poduzetnička aktivnost na individualnoj razini prati se kroz faze poduzetničkog ponašanja (od prepoznavanja poslovnih prilika, preko namjera, do pokretanja i rasta poslovnog pothvata, te izlaska iz poduzetničke aktivnosti) i kroz obilježja poduzetničkog ponašanja (kompetencije, strah od promašaja, društveni status). Od 2011. godine prati se i poduzetnička aktivnost zaposlenika. Poduzetnički eko-sistem promatra se kroz dimenzije pristupa financijskim sredstvima, vladine politike i programe, obrazovanje, transfer istraživanja i razvoja, profesionalnu i stručnu podršku poduzetništvu, fizičku infrastrukturu, te društvene i kulturološke norme. Zbog takvih informacija koje se prikupljaju godišnje, GEM istraživanje je postalo nezaobilazni izvor informacija nositeljima politika na nacionalnoj razini i brojnim međunarodnim institucijama u oblikovanju politika, programa i instrumenata kojima interveniraju u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline.

Hrvatska po brojnim pokazateljima poduzetničke aktivnosti zaostaje za EU zemljama, ali i zemljama čijoj razvojnoj skupini pripada (gospodarstva čiji rast se temelji na efikasnosti): manji broj ljudi uočava poslovnu priliku, a motivacija za ulazak u poduzetnički pothvat u većoj je mjeri obilježena pothvatima iz nužde, što sve dovodi do niskog doprinosa stvaranju nove vrijednosti i novog zapošljavanja. Najveća ograničenja u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline je dugogodišnje nepostojanje djelotvorne vladine politike prema pojednostavljenju regulatorne okoline, obrazovanje koje ne doprinosi stvaranju poduzetničkih kompetencija, neodgovarajući transfer istraživačkih rezultata u poslovnu praksu i kulturne i društvene norme koje ne podržavaju poduzetničko djelovanje. Po tim komponentama poduzetničkog eko-sistema Hrvatska je na zadnjem mjestu od 23 zemlje EU uključene u GEM istraživanje u 2015. godini. Samo dinamičnost domaćeg tržišta i kvaliteta fizičke infrastrukture (prometne i telekomunikacijske) djeluje stimulirajuće, ali se ne može u punom mjeri realizirati zbog ograničavajućeg djelovanja ostalih komponenti poduzetničke okoline. Posebno je zabrinjavajuće što je Hrvatska u sve četiri godine bila na posljednjem mjestu u EU po percepciji društvenog statusa uspješnih poduzetnika.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je najveće međunarodno istraživanje, kojeg od 1999. godine provode London Business School, UK i Babson College, SAD. U 1999. godini istraživanjem su bile obuhvaćene samo najrazvijenije zemlje svijeta (G-7 zemlje te Danska, Finska i Izrael), sada je u istraživanje uključeno preko 60 zemalja, a Hrvatska sudjeluje od 2002. godine, čime je omogućeno uočavanje promjena u Hrvatskoj i međunarodna usporedba.