Hrvatska na 60. mjestu prema „Izvješću o ravnopravnosti spolova“, Svjetskog gospodarskog foruma

Zagreb, 17. prosinac 2019. – Svjetski gospodarski forum čiji je partner Nacionalno vijeće za konkurentnost, objavilo je „Izvješće o ravnopravnosti spolova 2020.“. Izvješće kvantificira veličinu jaza između spolova i prati njegovo smanjenje tijekom vremena. Ovogodišnje Izvješće obuhvaća 153 zemlje i Hrvatska se nalazi na 60. mjestu uz ocjenu od 0,720 što je neznatno poboljšanje ocjene u odnosu na prošlu godinu kada je Hrvatska imala ocjenu 0,712.

Island je i ove godine najbolje rangirana zemlja na svijetu u pogledu ravnopravnosti spolova, a slijede je Norveška, Finska, Švedska, Nikaragva, Novi Zeland, Irska, Španjolska, Ruanda i Njemačka. Od zemalja u okruženju najbolje je rangirana Slovenija koja je na 36. mjestu. Hrvatska je bila najbolje rangirana 2007. godine kada je zauzimala 16. mjesto (ocjena 0,721) od 128 zemalja.

Izvješće mjeri veličinu jaza  među spolovima u četiri područja:

 • Ravnopravno sudjelovanje u gospodarstvu – plaće, sudjelovanje i vodstvo
 • Obrazovanje – pristup osnovnim i višim razinama obrazovanja
 • Zdravlje i opstanak – očekivano trajanje života i omjer rođenih po spolu
 • Političko osnaživanje – zastupljenost u strukturama odlučivanja.

Indeks prikazuje postotak jaza koji se smanjuje/zatvara između žena i muškaraca, i omogućuje usporedbu zemalja te njihovih trenutnih performansa u odnosu na njihove ostvarene rezultate. Indeks je koncipiran tako da se fokusira na mjerenje jaza/razlike među spolovima u spomenuta četiri područja, a ne na stupanj razvoja zemlje u pojedinom području.

Indeks o ravnopravnosti spolova rangira Hrvatsku na 60. mjesto (score 0,720). Po podindeksu ekonomskog sudjelovanja i prilika nalazimo se na 77. mjestu (score 0,674). U ovom području najlošiji je indikator jednakost u plaćama za isti ili sličan posao (123.), a najbolji u profesionalnosti i tehničkom znanju zaposlenika (1.). U podindeksu obrazovanja smo na 62. mjestu (score 0,995). Najlošiji je indikator postotka upisa u osnovno obrazovanje (104.), a najbolji je postotak upisa u sekundarno i tercijarno obrazovanje (1.). U podindeksu zdravlja rangirani smo na 48. mjesto (score 0,979). Po indikatorima omjera rođenih po spolu i očekivanog zdravog života smo rangirani na 123. mjesto. U podindeksu političkog osnaživanja nalazimo se na 55. mjestu (score 0,232). Najlošiji je indikator postotak žena u parlamentu (87.), a najbolji indikator je onaj koji se odnosi na godine koje su žene provele kao predsjednice države/vlade (20.).

Razlike među spolovima po područjima do 2020. (u postocima):

Izvor: Izvješće o ravnopravnosti spolova 2020., Svjetski gospodarski forum

Jedna od važnijih odrednica konkurentnosti zemlje su talent/vještine i produktivnost radne snage. Razvoj zemlje određuje ljudski kapital i sposobnost da se ovaj resurs koristi učinkovito. Žene čine polovicu svjetskog stanovništva i bilo bi za očekivati da imaju jednaki pristup zdravstvenim uslugama, obrazovanju, političkom djelovanju i gospodarskom sudjelovanju kao i muškarci, ali to nije slučaj.

Rezultati ovogodišnjeg Izvješća pokazuju da se jaz među spolovima neznatno smanjio te da će ovim tempom biti potrebno 99,5 godina da se postigne puna ravnopravnost. Izvješće pripisuje jaz nizu faktora:

 • Niskoj razini žena na rukovodećim pozicijama, stagnaciji plaća.
 • Nedovoljno žena je zaposleno u tehnološkom sektoru gdje je rast plaća najizraženiji.
 • Nedostatak pristupa kapitalu jako ograničavaju mogućnosti samozapošljavanje žena.

Kako bi se što prije postigla ravnopravnost potrebno je da se pokrenu aktivnosti koje će potaknuti smanjenje razlika među spolovima. Predložene aktivnosti su:

 1. povećati sudjelovanje ženske radne snage u odabranim sektorima;
 2. povećati broj žena na rukovodećim pozicijama;
 3. smanjiti razlike u plaćama i naknadama;
 4. jačanje jednakosti u vještinama i poslovima za kojima vlada velika potražnja

„Žene su iznimno važan dio društva u kojem leži ogroman potencijal za njegov razvoj, stoga treba svim dostupnim mjerama poboljšavati njihovu poziciju u društvu. Svjedočimo da su uspješna ona društva koja stvaraju  uvjete  u kojima žene lakše usklađuju  osobne i profesionalne ciljeve, a ukupan društveni i regulatorno-zakonski okvir to omogućuje.  Izuzetno loš položaj Hrvatske u Izvješću o ravnopravnosti spolova ukazuje da je žurno potreban širi konsenzus ključnih dionika u društvu u poticanju ravnopravnosti kako bi se klima konačno počela mijenjati““  izjavio je Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

 

Više informacija o istraživanju potražite na www.konkurentnost.hr i www.weforum.org .

 

Cijelo izvješće možete preuzeti ovdje.

 

Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na broj 01/4897 574 ili elektroničkom poštom na jadranka.gable@hup.hr

…………………………………………………………………………………………………..

Nacionalno vijeće za konkurentnost, osnovano 2002. godine, nezavisno je i nestranačko savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice. Misija Nacionalnog vijeća za konkurentnost je trajno promoviranje i poticanje potrebe razvoja konkurentnosti i produktivnosti nacionalnoga gospodarstva s ciljem osiguranja održivog rasta životnoga standarda i kvalitete življenja građana Republike Hrvatske.

www.konkurentnost.hr

 

PROFIL HRVATSKA