IMD – Svjetska ljestvica talenata 2018.

Zagreb, 19. studeni 2018. – Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne, kojem je Nacionalno vijeće za konkurentnost partnerska institucija, objavio je izvješće IMD – Svjetska ljestvica talenata 2018. Izvješće uključuje 63. zemlje koje su trenutno rangirane u IMD – Svjetskom godišnjaku konkurentnosti. U Izvješću o talentima Hrvatska se nalazi na 54. mjestu te je poboljšala svoju poziciju za 6 mjesta u odnosu na prošlu godinu i poboljšala svoju ocjenu s 37,84 na 42,74 (ocjenu 100 ima prvorangirana zemlja).

Izvješće ocjenjuje sposobnost zemlje da izgradi, privuče i zadrži nadarene osobe kako bi stvorila bazu talentiranih osoba potrebnih za povećanje konkurentnosti i rast gospodarstva. Izvješće se bazira na tri ključna faktora:

  1. Ulaganje i razvoj – podizanje kvalitete obrazovnog sustava kroz javne investicije u cilju povećanja broja talentiranih osoba u zemlji.
  2. Faktor privlačnosti – sposobnost zemlje da zadrži svoje nadarene osobe i privuče nadarene osobe iz inozemstva.
  3. Faktor spremnosti – mogućnost zemlje da udovolji zahtjevima tržišta rada za potrebnom radnom snagom i stvaranje baze talentiranih osoba.

Ove godine Švicarska je ponovno prva na ljestvici, a slijede Danska, Norveška, Austrija, Nizozemska, dok se na dnu ljestvice nalaze Slovačka (59.), Kolumbija (60.), Meksiko (61.), Mongolija (62.) i Venezuela (63.). Od zemalja novih članica EU, najbolje su rangirane Estonija (28.), Slovenija (30.), Češka (37.), Poljska (38.) i Mađarska (49.).

I ove godine europske zemlje dominiraju na ljestvici talenata. Od prvih 15 mjesta, 11 se odnosi na zemlje Europe. Za to su zaslužni izvrsni obrazovni sustavi europskih zemalja koji izdvajaju Europu od ostalih regija svijeta. Većina europskih zemalja u prosjeku ima visoku razinu ulaganja u obrazovanje i to od primarne do tercijarne razine. To im omogućuje da razvijaju lokalne talente i istodobno privlače strane, visokoobrazovane stručnjake, na koje se mnoge europske kompanije oslanjaju.

Rezultati istraživanja temelje se na 3 faktora koji sadrže ukupno 30 pokazatelja. Dio pokazatelja su statistički podaci dok je drugi dio pokazatelja dobiven kroz istraživanje mišljenja gospodarstvenika.

Hrvatska je najbolje pozicionirana po faktoru ulaganja i razvoja (39.). Kao prednosti ističu se izdvajanje za obrazovanje po učeniku (postotak BDP-a po glavi stanovnika) te omjer učenika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Kao nedostatak navodi se nedovoljno ulaganje kompanija u trening zaposlenika.

Po faktoru sposobnosti zemlje da zadrži kvalitetnu radnu snagu i privuče strane talentirane osobe Hrvatska se nalazi na 60. mjestu. Kao prednost izdvojen je indeks troškova života, a nedostatak je u privlačenju i zadržavanju talentiranih osoba.

Kod faktora spremnosti zemlje za udovoljavanjem zahtjevima tržišta za kvalificiranom radnom snagom nalazimo se na 62. mjestu. Najbolje smo rangirani po znanju stranih jezika (31.), a nedostaci su nam u području dostupnosti osoba s financijskim vještinama (63.), međunarodnog iskustva višeg menadžmenta (63.) te dostupnosti kompetentnog višeg menadžmenta (63.).

Tablica: Rang ljestvica IMD – ljestvica talenata

Zemlja 2018. 2017. Zemlja 2018. 2017.
Švicarska 1. 1. Italija 32. 36.
Danska 2. 2. Koreja 33. 39.
Norveška 3. 7. Saudijska Arabija 34. 26.
Austrija 4. 4. Latvija 35. 35.
Nizozemska 5. 6. Litva 36. 33.
Kanada 6. 11. Češka 37. 38.
Finska 7. 5. Poljska 38. 34.
Švedska 8. 9. Kina 39. 40.
Luksemburg 9. 10. Kazahstan 40. 30.
Njemačka 10. 8. Jordan 41. 49.
Belgija 11. 3. Tajland 42. 42.
SAD 12. 16. Čile 43. 44.
Singapur 13. 13. Grčka 44. 41.
Australija 14. 19. Indonezija 45. 47.
Cipar 15. 17. Rusija 46. 43.
Island 16. 18. Argentina 47. 50.
Portugal 17. 24. Ukrajina 48. 59.
Hong Kong 18. 12. Mađarska 49. 54.
Izrael 19. 20. Južna Afrika 50. 48.
Novi Zeland 20. 15. Turska 51. 53.
Irska 21. 14. Peru 52. 57.
Malezija 22. 28. Indija 53. 51.
Velika Britanija 23. 21. Hrvatska 54. 60.
Katar 24. 22. Filipini 55. 45.
Francuska 25. 27. Rumunjska 56. 61.
UAE 26. 25. Bugarska 57. 58.
Tajvan 27. 23. Brazil 58. 52.
Estonija 28. 29. Slovačka 59. 46.
Japan 29. 31. Kolumbija 60. 55.
Slovenija 30. 37. Meksiko 61. 56.
Španjolska 31. 32. Mongolija 62. 62.
Venezuela 63. 63.

 

 

Profil Hrvatska

 Izvor: IMD – Svjetska ljestvica talenata 2018.

Indikatori Ljestvice talenata – profil Hrvatska

ULAGANJE I RAZVOJ (39) Izvor Rang 2018. Rang 2017.
Ukupno izdvajanje za obrazovanje (%) Statistika 33. 32.
Ukupno izdvajanje za obrazovanje po učeniku Statistika 11. 14.
Omjer učenik-nastavnik (osnovna škola) Statistika 12. 10.
Omjer učenik-nastavnik (srednja škola) Statistika 9. 10.
Praksa za vrijeme školovanja (naukovanje) Anketa 60. 60.
Obuka zaposlenika Anketa 63. 63.
Ženska radna snaga (%) Statistika 32. 31.
Zdravstvena infrastruktura Anketa 44. 38.
FAKTOR PRIVLAČENJE (60) Izvor Rang Rang
Indeks troškova života Statistika 14. 12.
Privlačenje i zadržavanje talentiranih ljudi Anketa 63. 63.
Motivacija zaposlenika Anketa 62. 62.
Odljev mozgova Anketa 57. 60.
Kvaliteta života Anketa 45. 38.
Visoko kvalificirani radnici iz inozemstva Anketa 62. 62.
Naknade u uslužnim djelatnostima Statistika 37. 38.
Naknade menadžmentu Statistika 52. 53.
Efektivne porezne stope na dohodak Statistika 33. 37.
Osobna sigurnost i pravo na privatno vlasništvo Anketa 53. 50.
FAKTOR SPREMNOSTI (62) Izvor   Rang Rang
Rast radne snage Statistika 46. 63.
Kvalificirana radna snaga Anketa 56. 59.
Financijske vještine Anketa 63. 61.
Međunarodno iskustvo Anketa 63. 62.
Kompetentan viši menadžment Anketa 63. 59.
Obrazovni sustav Anketa 55. 61.
Znanost u školama Anketa 56. 61.
Visoko školsko obrazovanje Anketa 60. 62.
Obrazovanje menadžmenta Anketa 59. 61.
Znanje jezika Anketa 31. 30.
Mobilnost studenata – dolazak Statistika 54. 55.
Procjena obrazovanja – PISA Statistika 36. 36.

 

Svjetska rang ljestvica talenata 2018. (PDF)

 

Dodatne informacije dostupne su na www.imd.org

 

———————————————————————————–

 

Nacionalno vijeće za konkurentnost, osnovano 2002. godine, nezavisno je i nestranačko savjetodavno tijelo sastavljeno članova iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice.  Misija Nacionalnog vijeća za konkurentnost je trajno promoviranje i poticanje potrebe razvoja konkurentnosti i produktivnosti nacionalnoga gospodarstva s ciljem osiguranja održivog rasta životnoga standarda i kvalitete življenja građana Republike Hrvatske.

www.konkurentnost.hr