IMD – Svjetska ljestvica talenata 2019.

Zagreb, 18. studeni 2019. – Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne, kojem je Nacionalno vijeće za konkurentnost partnerska institucija, objavio je izvješće IMD – Svjetska ljestvica talenata 2019. Izvješće uključuje 63. zemlje koje su trenutno rangirane u IMD – Svjetskom godišnjaku konkurentnosti. U Izvješću o talentima Hrvatska se nalazi na 53. mjestu te je poboljšala svoju poziciju za 1 mjesto u odnosu na prošlu godinu.

Izvješće ocjenjuje sposobnost zemlje da izgradi, privuče i zadrži nadarene osobe kako bi stvorila bazu talentiranih osoba potrebnih za povećanje konkurentnosti i rast gospodarstva. Izvješće se bazira na tri ključna faktora:

  1. Ulaganje i razvoj – podizanje kvalitete obrazovnog sustava kroz javne investicije u cilju povećanja broja talentiranih osoba u zemlji.
  2. Faktor privlačnosti – sposobnost zemlje da zadrži svoje nadarene osobe i privuče nadarene osobe iz inozemstva.
  3. Faktor spremnosti – mogućnost zemlje da udovolji zahtjevima tržišta rada za potrebnom radnom snagom i stvaranje baze talentiranih osoba.

Ove godine Švicarska je ponovno prva na ljestvici, a slijede Danska, Švedska, Austrija, Luksemburg, Norveška, Island, Finska, Nizozemska i Singapur dok se na dnu ljestvice nalaze Meksiko (60.), Brazil (61.), Venezuela (62.) i Mongolija (63.). Od zemalja novih članica EU, najbolje su rangirane Estonija (27.), Litva (28.), Slovenija (31.), Latvija (34.), Poljska (37.) Češka (39.), i Mađarska (45.).

„Odnos našeg društva prema talentima posebno je osjetljiv u vrijeme odlazaka mladih kao i ostalih demografskih problema kojima svjedočimo. Stvaranje uvjeta za razvoj talenata, njihovo zadržavanje i spremnost društva za (budući?) opstanak i boljitak u globalnim uvjetima temeljne su odrednice kojima bi se trebali voditi. Ovogodišnje izvješće IMD-a pokazuje da smo se pomakli prema vrhu za jedno mjesto, ali i pokazalo da ne možemo biti zadovoljni 53. mjestom. Ono što posebno ukazuje na naše probleme je struktura naših pozicija po pojedinim kriterijima. Možemo biti zadovoljni visokim izdvajanjem vlade po srednjoškolskom učeniku, kao i omjerima učenik-nastavnik, ali i duboko zabrinuti našom nesposobnošću za zadržavanje talenata i nespremnošću za pozicioniranje u budućnosti. Stoga ovu rang listu prihvatimo kao poticaj na akcije koje će nas bolje osposobiti za društvo znanja i vještina i tako osigurati boljitak našim građanima.“,  ističe Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

I ove godine europske zemlje dominiraju na ljestvici talenata. Od prvih 10 mjesta, 9 se odnosi na zemlje Europe. Za to su zaslužni izvrsni obrazovni sustavi europskih zemalja koji izdvajaju Europu od ostalih regija svijeta. Većina europskih zemalja u prosjeku ima visoku razinu ulaganja u obrazovanje i to od primarne do tercijarne razine. To im omogućuje da razvijaju lokalne talente i istodobno privlače strane, visokoobrazovane stručnjake, na koje se mnoge europske kompanije oslanjaju.

Rezultati istraživanja temelje se na 3 faktora koji sadrže ukupno 32 pokazatelja. Dio pokazatelja su statistički podaci dok je drugi dio pokazatelja dobiven kroz istraživanje mišljenja gospodarstvenika.

Hrvatska je najbolje pozicionirana po faktoru ulaganja i razvoja (36.). Kao prednosti ističu se izdvajanje vlade za obrazovanje po učeniku (postotak BDP-a po glavi stanovnika u srednjoškolskom obrazovanju) te omjer učenika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Kao nedostatak navodi se nedovoljno ulaganje kompanija u trening zaposlenika.

Po faktoru privlačnosti da zadrži nadarene osobe i privuče strane talentirane osobe Hrvatska se nalazi na 61. mjestu. Kao prednost izdvojen je indeks troškova života, a nedostatak je u privlačenju i zadržavanju talentiranih osoba te njihovom odlasku (brain drain).

Kod faktora spremnosti zemlje za udovoljavanjem zahtjevima tržišta za kvalificiranom radnom snagom nalazimo se na 60. mjestu. Prednost su nam diplomanti prirodnih znanosti (% diplomiranih studenata u ICT-u, inženjerstvu, matematici i ostalim prirodnim znanostima), a nedostaci su nam u području dostupnosti osoba s financijskim vještinama te međunarodnog iskustva višeg menadžmenta.

Tablica: Rang ljestvica IMD – ljestvica talenata

Zemlja 2019. 2018. Zemlja 2019. 2018.
Švicarska 1. 1. Španjolska 32. 31.
Danska 2. 2. Koreja 33. 39.
Švedska 3. 8. Latvija 34. 35.
Austrija 4. 4. Japan 35. 29.
Luksemburg 5. 9. Italija 36. 32.
Norveška 6. 3. Poljska 37. 38.
Island 7. 16. Kazahstan 38. 40.
Finska 8. 7. Češka 39. 37.
Nizozemska 9. 5. Grčka 40. 44.
Singapore 10. 13. Indonezija 41. 45.
Njemačka 11. 10. Kina 42. 39.
SAD 12. 12. Tajland 43. 42.
Kanada 13. 6. Ukrajina 44. 48.
Belgija 14. 11. Mađarska 45. 49.
Hong Kong 15. 18. Čile 46. 43.
Australija 16. 14. Rusija 47. 46.
Novi Zeland 17. 20. Argentina 48. 47.
Irska 18. 21. Filipini 49. 55.
Izrael 19. 20. Južna Afrika 50. 48.
Tajvan 20. 27. Jordan 51. 41.
Cipar 21. 15. Bugarska 52. 57.
Malezija 22. 22. Hrvatska 53. 54.
Portugal 23. 17. Kolumbija 54. 60.
Ujedinjeno Kraljevstvo 24. 23. Rumunjska 55. 56.
Francuska 25. 25. Peru 56. 52.
Katar 26. 24. Slovačka 57. 59.
Estonija 27. 28. Turska 58. 51.
Litva 28. 36. Indija 59. 53.
Saudijska Arabija 29. 34. Meksiko 60. 61.
UAE 30. 26. Brazil 61. 58.
Slovenija 31. 30. Venezuela 62. 63.
Mongolija 63. 62.

 

Profil Hrvatska

 

Izvor: IMD – Svjetska ljestvica talenata 2019.

 

Indikatori Ljestvice talenata – profil Hrvatska

ULAGANJE I RAZVOJ (36) Izvor Rang 2019. Rang 2018.
Ukupno izdvajanje za obrazovanje (%) Statistika 30. 33.
Izdvajanje vlade za obrazovanje po učeniku (srednja škola) Statistika 21. 11.
Ukupni javni izdaci za obrazovanje po učeniku (sve razine) Statistika 41.
Omjer učenik-nastavnik (osnovna škola) Statistika 4. 12.
Omjer učenik-nastavnik (srednja škola) Statistika 6. 9.
Praksa za vrijeme školovanja (naukovanje) Anketa 62. 60.
Obuka zaposlenika Anketa 63. 63.
Ženska radna snaga (%) Statistika 27. 32.
Zdravstvena infrastruktura Anketa 44. 44.
FAKTOR PRIVLAČENJE (61) Izvor Rang Rang
Indeks troškova života Statistika 15. 14.
Privlačenje i zadržavanje talentiranih ljudi Anketa 63. 63.
Motivacija zaposlenika Anketa 62. 62.
Odljev mozgova Anketa 62. 57.
Kvaliteta života Anketa 44. 45.
Visoko kvalificirani radnici iz inozemstva Anketa 62. 62.
Naknade u uslužnim djelatnostima Statistika 40. 37.
Naknade menadžmentu Statistika 51. 52.
Efektivne porezne stope na dohodak Statistika 35. 33.
Pravosuđe Anketa 54
Izloženost onečišćenju česticama Statistika 40.
FAKTOR SPREMNOSTI (60) Izvor   Rang Rang
Rast radne snage Statistika 61. 46.
Kvalificirana radna snaga Anketa 60. 56.
Financijske vještine Anketa 62. 63.
Međunarodno iskustvo Anketa 62. 63.
Kompetentan viši menadžment Anketa 61. 63.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje Anketa 57.
Diplomanti prirodnih znanosti Statistika 23.
Visoko školsko obrazovanje Anketa 56. 60.
Obrazovanje menadžmenta Anketa 60. 59.
Znanje jezika Anketa 35. 31.
Mobilnost studenata – dolazak Statistika 55. 54.
Procjena obrazovanja – PISA Statistika 36. 36.

 

Dodatne informacije dostupne su na www.imd.org

 

IMD – svjetska ljestvica talenata 2019.

———————————————————————————–

Nacionalno vijeće za konkurentnost, osnovano 2002. godine, nezavisno je i nestranačko savjetodavno tijelo sastavljeno od članova iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice.  Misija Nacionalnog vijeća za konkurentnost je trajno promoviranje i poticanje potrebe razvoja konkurentnosti i produktivnosti nacionalnoga gospodarstva s ciljem osiguranja održivog rasta životnoga standarda i kvalitete življenja građana Republike Hrvatske.

www.konkurentnost.hr