IMD – Svjetska ljestvica talenata 2020.

IMD – Svjetska ljestvica talenata 2020.

 

Zagreb, 12. studeni 2020. – Institut za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne, kojem je Nacionalno vijeće za konkurentnost partnerska institucija, objavio je izvješće IMD – Svjetska ljestvica talenata 2020. Izvješće uključuje 63. zemlje koje su trenutno rangirane u IMD – Godišnjaku svjetske konkurentnosti. U Izvješću o talentima Hrvatska se nalazi na 53. mjestu te je zadržala istu poziciju u odnosu na prošlu godinu.

Izvješće ocjenjuje sposobnost zemlje da izgradi, privuče i zadrži nadarene osobe kako bi stvorila bazu talentiranih osoba potrebnih za povećanje konkurentnosti i rast gospodarstva.

Izvješće se bazira na tri ključna faktora koji sadrže ukupno 31 pokazatelj. Dio pokazatelja su statistički podaci dok je drugi dio pokazatelja dobiven kroz istraživanje mišljenja gospodarstvenika.

Ključni faktori su:

  1. Ulaganje i razvoj – podizanje kvalitete obrazovnog sustava kroz investicije u cilju povećanja broja talentiranih osoba u zemlji.
  2. Faktor privlačnosti – sposobnost zemlje da zadrži svoje nadarene osobe i privuče nadarene osobe iz inozemstva.
  3. Faktor spremnosti – mjeri kvalitetu vještina i kompetencija dostupnih među talentima pojedine zemlje.

“Turbulentna vremena koja proživljavamo unose mnoge promjene u naše živote i načina funkcioniranja cijelih država, pa i čovječanstva u cjelini. Trenutak je kad moramo zastati, promisliti o postignutom i odlučiti se za neki pravac razvoja. Nažalost, pozicija Hrvatske na svjetskoj ljestvici talenata ne pokazuje generalne pomake. Unatoč tome, moramo sagledati i pozitivne strane – digitalizaciju, mnoštvo novih inicijativa, početak masovne promjene u školstvu kroz “Škole za život”. Pokazali smo i da možemo raditi na daljinu.  Sve su to pozitivne promjene umnogome bazirane na talentiranim pojedincima i timovima, donekle potpomognutim društvenim i zakonodavnim okvirima. Dobre i vrlo dobre pozicije Hrvatske u nekim ocjenjivanim segmentima IMD-ovog istraživanja pokazuju da smo u dosta područja zapravo konkurentni, što onda našim talentima često omogućuje da se iskažu na svjetskoj konkurentskoj razini. Ono što kronično nedostaje je sustavna i cjelovita podrška države, iako i tu ima pozitivnih pomaka. Pandemija je značajno ubrzala procese razvoja, od digitalizacije do rada od kuće, ali posao koji nam neminovno predstoji na sanaciji svih šteta uzrokovanih pandemijom naprosto nalaže da još intenzivnije prionemo razvijanju uvjeta razvoja talenata i uvjeta poslovanja. Kako to izvješće pokazuje, uspjeli smo održali korak sa svijetom, ali nismo uspjeli ostvarit pozitivan skok, nego smo održali korak. Pritom još nismo stvorili uvjete da zadržimo najveće bogatstvo koje imamo – naše ljude, što je ipak naš najviši prioritet.”,  ističe Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

I ove godine europske zemlje dominiraju na ljestvici talenata. Švicarska je ponovno prva na ljestvici, dok se među prvih deset nalaze još i Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Austrija, Norveška, Kanada, Singapur i Nizozemska, odnosno od prvih 10 mjesta, 8 se odnosi na zemlje Europe. Za to su zaslužni izvrsni obrazovni sustavi europskih zemalja koji izdvajaju Europu od ostalih regija svijeta. Većina europskih zemalja u prosjeku ima visoku razinu ulaganja u obrazovanje i to od primarne do tercijarne razine te praksu za vrijeme školovanja. Također, trening zaposlenika je prioritet u kompanijama što omogućuje razvijanje talenata a istodobno privlače strane, visokoobrazovane stručnjake, na koje se mnoge europske kompanije oslanjaju. Od zemalja novih članica EU, najbolje su rangirane Estonija (19.), Slovenija (30.), Latvija (33.), Poljska (35.) i Češka (39.), dok se na dnu ljestvice nalaze Venezuela (60.), Slovačka (61.), Indija (62.) i Mongolija (63.).

Pandemija je na različite načine utjecala na život. Glavni poremećaj koji se dogodio bio je promjena mjesta obavljanja posla, odnosno rad na daljinu. Usred trenutne krize COVID-19, rad na daljinu postao je trend među vodećim gospodarstvima. Tvrtke koje su fleksibilne u odnosu na radne prakse (rad na daljinu) i prilagodljive na koji način upotrjebljavaju raspoložive talente u promjenjivim okolnostima, bolje se snalaze u novim uvjetima. Također je važno napomenuti da su ta poduzeća u mogućnosti održati dobru razinu motivacije među zaposlenicima što je ključno za održavanje produktivnosti. Konkurentnost talenata može biti temeljna komponenta za ekonomski oporavak u post – COVID eri.

Hrvatska je najbolje pozicionirana po faktoru ulaganja i razvoja (32.) te je u ovom dijelu pokazala poboljšanje za četiri mjesta na ljestvici u odnosu na prethodnu godinu. Kao prednosti ističu se ukupno izdvajanje za obrazovanje (u %) te omjer učenika i profesora u osnovnim i srednjim školama. Kao najveći nedostatak navodi se nedovoljno ulaganje kompanija u trening zaposlenika.

Po faktoru privlačnosti da zadrži nadarene osobe i privuče strane talentirane osobe Hrvatska se nalazi na 61. mjestu. Kao prednost izdvojen je indeks troškova života, a najveći nedostaci su u privlačenju i zadržavanju talentiranih osoba te njihovom odlasku (brain drain).

Kod faktora spremnosti zemlje za udovoljavanjem zahtjevima tržišta za kvalificiranom radnom snagom Hrvatska je pozicionirana na 62. mjestu. Prednost u ovom dijelu su diplomanti prirodnih i tehničkih znanosti (% diplomiranih studenata u ICT-u, inženjerstvu, matematici i ostalim prirodnim znanostima), a najveći nedostaci su u području dostupnosti osoba s financijskim vještinama te kompetentan viši menadžment.

Tablica: Rang ljestvica IMD – ljestvica talenata

Zemlja 2020. Zemlja 2020.
Švicarska 1. Španjolska 32.
Danska 2. Latvija 33.
Luksemburg 3. Saudijska Arabija 34.
Island 4. Poljska 35.
Švedska 5. Italija 36.
Austrija 6. Grčka 37.
Norveška 7. Japan 38.
Kanada 8. Češka 39.
Singapur 9. Kina 40.
Nizozemska 10. Čile 41.
Njemačka 11. Ukrajina 42.
Finska 12. Tajland 43.
Australija 13. Kazahstan 44.
Hong Kong 14. Indonezija 45.
SAD 15. Turska 46.
Belgija 16. Argentina 47.
Cipar 17. Filipini 48.
Irska 18. Jordan 49.
Estonija 19. Mađarska 50.
Tajvan 20. Peru 51.
Novi Zeland 21. Južna Afrika 52.
Izrael 22. Hrvatska 53.
Velika Britanija 23. Rusija 54.
UAE 24. Bugarska 55.
Malezija 25. Meksiko 56.
Portugal 26. Rumunjska 57.
Litva 27. Kolumbija 58.
Francuska 28. Brazil 59.
Katar 29. Venezuela 60.
Slovenija 30. Slovačka 61.
Republika Koreja 31. Indija 62.
Mongolija 63.

 

Profil Hrvatska

 

Izvor: IMD – Svjetska ljestvica talenata 2020.

 

Indikatori Ljestvice talenata – profil Hrvatska

 

ULAGANJE I RAZVOJ (32.) Izvor Rang 2020. Rang 2019.
Ukupno izdvajanje za obrazovanje (%) Statistika 19. 30.
Ukupni javni izdaci za obrazovanje po učeniku (sve razine) Statistika 38. 41.
Omjer učenik-nastavnik (osnovna škola) Statistika 7. 4.
Omjer učenik-nastavnik (srednja škola) Statistika 6. 6.
Praksa za vrijeme školovanja (naukovanje) Anketa 61. 62.
Obuka zaposlenika Anketa 63. 63.
Ženska radna snaga (%) Statistika 30. 27.
Zdravstvena infrastruktura Anketa 42. 44.
FAKTOR PRIVLAČENJE (61.) Izvor Rang Rang
Indeks troškova života Statistika 15. 15.
Privlačenje i zadržavanje talentiranih ljudi Anketa 63. 63.
Motivacija zaposlenika Anketa 62. 62.
Odljev mozgova Anketa 63. 62.
Kvaliteta života Anketa 44. 44.
Visoko kvalificirani radnici iz inozemstva Anketa 62. 62.
Naknade u uslužnim djelatnostima Statistika 40. 40.
Naknade menadžmentu Statistika 51. 51.
Efektivne porezne stope na dohodak Statistika 35. 35.
Pravosuđe Anketa 58. 54
Izloženost onečišćenju česticama Statistika 59. 40.
FAKTOR SPREMNOSTI (62.) Izvor   Rang Rang
Rast radne snage Statistika 53. 61.
Kvalificirana radna snaga Anketa 62. 60.
Financijske vještine Anketa 63. 62.
Međunarodno iskustvo Anketa 62. 62.
Kompetentan viši menadžment Anketa 63. 61.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje Anketa 54. 57.
Diplomanti prirodnih znanosti Statistika 20. 23.
Visoko školsko obrazovanje Anketa 59. 56.
Obrazovanje menadžmenta Anketa 62. 60.
Znanje jezika Anketa 34. 35.
Mobilnost studenata – dolazak Statistika 48. 55.
Procjena obrazovanja – PISA Statistika 35. 36.

 

Rezultati istraživanja mogu se preuzeti na stranici: www.konkurentnost.hr

 

Za dodatne informacije, molim Vas da se obratite na broj 01/4897 574, ili e-poštom na jadranka.gable@hup.hr

 

———————————————————————————–

Nacionalno vijeće za konkurentnost, osnovano 2002. godine, nezavisno je i nestranačko savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sastavljeno od članova iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice. Misija Nacionalnog vijeća za konkurentnost je trajno promoviranje i poticanje potrebe razvoja konkurentnosti i produktivnosti nacionalnoga gospodarstva s ciljem osiguranja održivog rasta životnoga standarda i kvalitete življenja građana Republike Hrvatske.

www.konkurentnost.hr

 

IMD – Institut za razvoj poslovnog upravljanja je neovisna akademska institucija iz Švicarske koju su prije 75 godina osnovali poslovni lideri za poslovne lidere. Od svog nastanka, IMD kontinuirano radi na obrazovanju lidera koji transformiraju organizacije i doprinose društvu. Sa sjedištem u Lausanne i Singapuru, IMD je posljednjih devet uzastopnih godina rangiran u Top 3  FT-ove globalne ljestvice obrazovanja.