Kontakt

Tajništvo

Radnička cesta 52, 10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: + 00 385 1 4897 574
Telefaks: + 00 385 1 4897 576

Jadranka Gable
savjetnica
e-mail: jadranka.gable@hup.hr