Nacionalno vijeće za konkurentnost podržalo rasterećenje gospodarstva, čeka se reforma javne uprave i javnih poduzeća

GEM Hrvatska

ZAGREB, 14. veljače 2017. – Na sjednici Nacionalnog vijeća za konkurentnost održanoj 13. veljače 2017 godine potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić predstavila je članovima Vijeća i gostima „Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva“. U predstavljanju Akcijskog plana osvrnula se je na osobine ekonomske politike s ciljem stvaranja poticajne investicijske klime, jednostavnijih uvjeta poslovanja i osiguranja lakšeg pristupa tržištu usluga kako bi se potaknuo investicijski ciklus.

Članovi Vijeća podržali su Akcijski plan i napore Vlade u donošenju mjera u cilju pojednostavljenja poslovanja i povećanja gospodarske aktivnosti. Ujedno članovi Vijeća napomenuli su da je za dugoročni i održivi rast gospodarstva te povećanja konkurentnosti Hrvatske potrebno provesti i strukturne reforme posebno one koje se odnose na javnu upravu i javna poduzeća.