O Nama

Nacionalno vijeće za konkurentnost osnovano je u veljači 2002. godine na inicijativu poslovnog sektora, Hrvatske udruge poslodavaca i Vlade Republike Hrvatske kao odgovor na izazove s kojima se Hrvatska suočila na početku 21. stoljeća. Izazovi uključuju proces globalizacije, tranziciju u tržišno gospodarstvo te jačanje konkurentnosti privatnog i javnog sektora Hrvatske.

Vijeće je nezavisno savjetodavno tijelo sastavljeno od 24 člana iz četiri ključne interesne skupine – poslovnog sektora, vlade, sindikata i akademske zajednice – s ciljem stvaranja dijaloga, partnerstva i konsenzusa o programima i politikama ključnim za održivi rast i razvoj Hrvatske.

O Nacionalnom vijeću za konkurentnost

Ciljevi Vijeća su jednostavni, fokusirani i neposredni:

Djelovati na povećanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
Učiniti Hrvatsku jednom od 40 najkonkurentnijih gospodarstava svijeta

O Nacionalnom vijeću za konkurentnost

Za postizanje tih ciljeva Vijeće djeluje:

Poticanjem politika reformi
Preporukama i kreiranjem smjernica razvojnih politika
Izgradnjom koalicija sa stakeholderima koji podržavaju reformske procese
Povećanjem javnog razumijevanja i podrške reformama
Poticanjem dijaloga privatnog i javnog sektora
Podizanjem i širenjem razine svijesti i znanja o važnosti konkurentnosti
Praćenjem i ocjenjivanjem provedbenih reformi

O Nacionalnom vijeću za konkurentnost