Potpisan Sporazum o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost

Zagreb, 13. svibanj 2020. – U Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta potpisan je Sporazum o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost između Ministarstva i Hrvatske udruge poslodavaca. Odbor će djelovati u suradnji s Nacionalnim vijećem za konkurentnost.

Osnivanje nacionalnih odbora za produktivnost i konkurentnost sugerirano je Preporukom Vijeća EU prema kojoj bi nacionalni odbori u državama članicama pratili razvoj i poslužili kao temelj za nacionalnu raspravu u području  produktivnosti i  konkurentnosti.

Hrvatski odbor za produktivnost i konkurentnost (HPK) se osniva kao objektivno, neutralno i neovisno tijelo koje se bavi praćenjem i analizom ukupnih društvenih zbivanja koja utječu na produktivnost i konkurentnost te donošenjem zaključaka i preporuka o sadržaju javnih politika. Sukladno tome, HPK istražuje izazove produktivnosti i pridonosi stvaranju javnih politika utemeljenih na dokazima.

„Nepredvidivost u vremenu koje živimo traži možda više nego ikad hrabre odluke temeljene na znanju i suradnji svih struktura društva. Misija HPK je upravo iznalaženje izvedivih modela rasta produktivnosti i konkurentnosti naše zemlje“ izjavio je Ivica Mudrinić.

HPK će se sastojati od 16 članova, i to 4 člana predstavnika poslovnog i financijskog sektora, 4 člana predstavnika sindikata, 4 člana predstavnika akademske zajednice te 4 člana predstavnika Vlade Republike Hrvatske.